Kurz Vjingu pro učitele

Kurz Vjingu pro učitele
VJing a videomapping ve škole

VJing a videomapping ve škole

 • KDE: Filmový ateliér Aeroškoly, Jirečkova 8, Praha 7
 • KDY: 3. — 4. 12. 2022 / 9.00—16.30, celkem 16 hodin výuky
 • KAPACITA: 15 účastníků/ic
 • REGISTRACE: info@aeroskola.cz
 • CENA: 2200 Kč
 • KURZ VEDE: Linda Arbanová
 • Absolvent obdrží osvědčení

VJing a videomapping jsou moderní způsoby kreativní práce s audiovizuálními obsahy. Učitelům přinesou nové možnosti práce s videem a animací ve výuce. Postupy VJingu uplatní také v mezioborových projektech ve spolupráci s učiteli dramatického nebo hudebního oboru při přípravě multimediálních vystoupení a prezentací. VJing může propojovat výtvarnou, filmovou i hudební výchovu. Postupy živé animace kombinují animační, počítačové a vyprávěcí dovednosti. Videomapping umožňuje kombinovat výtvarná, filmová, hudební a počítačová díla v jedinečnou audiovizuální performance v daném konkrétním místě a prostoru. Cílem dvoudenního kurzu je seznámit učitele se základními postupy tohoto oboru, vybavením a softwarem.

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Cílové skupiny:

 • učitelé 2. stupně ZŠ: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
 • učitelé gymnázií: výtvarná výchova, mediální výchova, filmová a audiovizuální výchova
 • učitelé ZUŠ a SUŠ: výtvarné obory
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Veškeré potřebné vybavení bude na místě k dispozici.

PROGRAM:

Teoretická příprava

 • Základní pojmy a definice z oblasti audiovizuální performance, videoprojekce, VJingu a videomappingu. Původ oboru a nejrůznější využití ve výtvarném umění, filmu, divadle a hudbě s ohledem na školní prostředí.
 • Základní technické vybavení.
 • Co, kam a jak promítat. Práce s VJingovými softwary. Ukázka různých možností a přístupů.
 • Tvorba obsahu – natáčení a úprava videoobsahu pro projekce.

Praktické cvičení

 • Příprava projektu, projekce. Site-specific projekce a videomapping v prostoru.
 • Programy Resolume Arena a Tagtool.
 • Živá animace s iPadem.
 • Synchronizace videoprojekce s hudbou a zvukem.

Praktické využití ve výuce

 • Návrhy využití s ohledem na konkrétní potřeby a zaměření účastníků.

KURZ POVEDE:

Linda Arbanová

Více než dvanáct let vedla pražskou Aeroškolu. Vyučovala na PedF UK, nyní se již naplno věnuje filmovému a audiovizuálnímu vzdělávání a vlastní tvorbě. Natáčí a animuje, vytváří videa a videoprojekce pro několik českých kapel (Zvíře jménem Podzim). Letos získala cenu Borise Jachnina za dlouhodobý přínos v oboru filmové a audiovizuální výchovy.

Page Title

Podzimní kurzy pro dospělé
můžete přihlašovat do podzimních večerních kurzů. Kapacita kurzů je omezena, proto neváhejte