Akreditovaný kurz elektronické hudby a hudebních technologií pro vyučující

Akreditovaný kurz elektronické hudby a hudebních technologií pro vyučující

Page Title


Jak se změnil způsob poslechu, tvorby a záznamu hudby za posledních sto let? Co a jak můžeme zprostředkovat svým studentům a studentkám skrze tvorbu současné popové hvězdy Billie Eilish, jejíž hudba vznikala doma v ložnici na vybavení, které je dnes dostupné mnoha dětem. Pražská Knihovna syntezátorů, prostor pro sdílení, tvorbu, diskuzi a experimenty v oblasti elektronické hudby, zve na celodenní program zaměřený na možnosti aktualizace Hudební výchovy se zaměřením na elektronickou hudbu, její vývoj, současné směry a nové způsoby hudební tvorby i jejich zprostředkování  dětem a mladým lidem skrze dostupné hudební technologie.
Po zkušenostech s workshopy a přednáškami zaměřenými na popularizaci nových způsobů hudební tvorby a elektronické hudby pro děti i dospělé, několika debatách na téma hudební výchovy s vyučujícími i hudebníky a vzhledem k nedostatku učebních materiálů zaměřených na elektronickou hudbu, její historii i současnost, jsme se rozhodly*i nabídnout vhled do našeho světa vyučujícím a rády*i bychom, aby se elektronická hudba objevovala ve školách nejen ve formě jednorázového workshopu, ale aby vyučující měly*i možnost získat inspiraci, jak na takový workshop navázat ve svých dalších hodinách i bez drahého vybavení.

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků Ministerstva školství ČR a je určen především učitelům/kám
2. Stupně ZŠ, SŠ, SOU, SOŠ, gymnázií, vedoucím školních zájmových
kroužků a pedagogům/žkám volného času..


Podrobnější obsah kurzu:


INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA 

Teorie zvuku a Bach pod proudem
Jak se tedy tvoří zvuk a hudba? Trocha fyziky a dějepisu za vaší oblíbenou hudbou. Jak fungují klasické a elektronické nástroje. Jaké motivace a okolnosti vedly umělce*kyně a vynálezce*kyně k jejich vývoji, a jaký je kulturní kontext vývoje elektronické hudby i současné populární hudby.


AKTIVNÍ POSLECH

1. Poslechovka
Otevřeme téma důležitost poslechu a naslouchání v naší společnosti. Poslechem hudebních ukázek a sledování videoklipů budeme ilustrovat vývoj elektronické hudby s důrazem na propojení s hudebním materiálem, který je dětem nejčastěji dostupný. Zařazení hudby, která je dětem blízká, do kontextu historie elektronické hudby i vývoje společenské diskuze obecně.

2. Posluchačský deník
Sestavování vlastního playlistu, komentáře k němu a jeho následná prezentace ostatním účastníkům.


HUDEBNÍ TVORBA
Seznámení s vybranými hudebními technologie, softwary, novými nástroji a technikami, které je možné využít při vytváření elektronické hudby a zvukového umění. Seznámení se základními dovednostmi potřebnými k vytvoření vlastních skladeb a editaci a procesování zvuku.


Informace týkající se obsahu kurzu: marie@zvukpraha.cz