Tvůrčí psaní

Vyprávění je věčné a psát jsme se naučili už ve škole. Co na psaní příběhů může být těžké? Mezi vyprávěním a literárním dílem je ale rozdíl.

Přijeďte si to vyzkoušet. Kurzy tvůrčího psaní v Aeroškole jsou o nápadech, o cestě k literárnímu textu, povídce nebo k scénáři.  O ujasnění toho, co nás někdy učili, ale neřekli, jak to správně funguje. Takže i o teorii, co nesmí postrádat dobrý text.

Zvykneme se nejen učit, ale i hrát, hledat, bourat.

Hrát se se slovy, větami, bankami nápadů, styly, hledat inspirace, tvořivé cesty nebo chyby v textu. A bourat tvůrčí bloky, stereotypy nebo nesprávné stylistické konstrukce. A bavit se, protože tvůrčí psaní by mělo být hlavně o zábavě. A u nás i o intenzivních a individuálních rozborech textů.

A nezapomínáme se ani prezentovat. Všechny zrealizované texty publikujeme v časopisu LitAero (12 ročníků, více než 80 čísel,) zúčastňujeme se autorských čtení, vydáváme sbírky v edici LITAERO.

 Tvůrčí psaní v Aeroškole navštěvovali profesionální překladatelé, rozhlasoví i novinoví redaktoři, kreativci, ale i úplní začátečníci. Můžeme se pochválit oceněnými povídkami, vydanými sbírkami i zrealizovanými scénáři.

Odstartujte s námi vaši literární dráhu nebo reliteratizujte tu předchozí.


Výskedné práce z kurzů tvůrčího psaní v Aeroškole:

rok 2022:

 0122 - LitAero

 0222 – LitAero

 0322 – LitAero

 0422 – LitAero

 0522 – LitAero

 0622 - LitAero

rok 2020:

0120 - LitAero

0220 - LitAero

0320 - LitAero

0420 - LitAero

0520 - LitAero


Sbírky absolventů:

 Sbírka: Daniela Peterová - Cestou ke hřbitovu

 Sbírka: Eva Krejčí

 Sbírka: Jakub Kašpar

 Sbírka: Kateřina Viková

 Sbírka: Vlasta Pilařová

 Společná sbírka povídek